ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ 1. แจ้งประชาสัมพันธ์การยกเลิกไม้หวงห้ามที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามพระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 ในการอบรมหลักสูตรกลางการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎืใหม่ ปี 2562 จากนั้นร่วมกับปราชญ์ชุมชนเรื่องสมุนไพร สำรวจแหล่งสมุนไพรปลาไหลเผือก ในพื้นที่ป่าชุมชนตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2. ประสานเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยสาขานาเชือก เพื่ออำนวยความสะดวกเปิดบัญชี เงินอุดหนุนกรมป่าไม้ (คมป.)ให้กับบ้านหนองปอ ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ดังนี้
1. แจ้งประชาสัมพันธ์การยกเลิกไม้หวงห้ามที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามพระราชบัญญัติป่าไม้(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 ในการอบรมหลักสูตรกลางการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎืใหม่ ปี 2562 จากนั้นร่วมกับปราชญ์ชุมชนเรื่องสมุนไพร สำรวจแหล่งสมุนไพรปลาไหลเผือก ในพื้นที่ป่าชุมชนตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
2. ประสานเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยสาขานาเชือก เพื่ออำนวยความสะดวกเปิดบัญชี เงินอุดหนุนกรมป่าไม้ (คมป.)ให้กับบ้านหนองปอ ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม


2 comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *