Home

ข่าวกิจกรรม

ค้นหาข่าว
วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้</span></span></span></span>
ปลูกต้นพะยูงและต้นประดู่ 2000 ต้น
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ปลูกต้นพะยูงและต้นประดู่ 2000 ต้น</span></span></span></span>
ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑๙-๐-๐๐ ไร่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมงและป่าหนองแวง ท้องที่บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑๙-๐-๐๐ ไร่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมงและป่าหนองแวง ท้องที่บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด</span></span></span></span>
ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ</span></span></span></span>
โครงการ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">โครงการ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”</span></span></span></span>
ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในราชการที่ 9 ณ ดอนปู่ตาบ้านคันธาร์ ม.1 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในราชการที่ 9 ณ ดอนปู่ตาบ้านคันธาร์ ม.1 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่</span></span></span></span>
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น แจกจ่ายกล้าไม้ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น แจกจ่ายกล้าไม้ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564</span></span></span></span>
โครงการบริการจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">โครงการบริการจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ</span></span></span></span>
เครือข่ายป่าชุมชน จัดกิจกรรมปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">เครือข่ายป่าชุมชน จัดกิจกรรมปลูกป่าและป้องกันไฟป่า</span></span></span></span>
ป่าไม้เร่งติดตามการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ป่าไม้เร่งติดตามการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน</span></span></span></span>
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีลักลอบตัดไม้ประดู่
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีลักลอบตัดไม้ประดู่</span></span></span></span>
ออกตรวจลาดตระเวน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ออกตรวจลาดตระเวน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่</span></span></span></span>
แจกจ่ายกล้าไม้ แก่หน่วยงานราชการและประชาชน
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">แจกจ่ายกล้าไม้ แก่หน่วยงานราชการและประชาชน</span></span></span></span>
ออกติดป้ายแนวเขตป่าชุมชนและป้ายบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชุมชน
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ออกติดป้ายแนวเขตป่าชุมชนและป้ายบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าชุมชน</span></span></span></span>
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้านนางงาม
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้านนางงาม</span></span></span></span>
ป่าไม้เร่งรัดการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ป่าไม้เร่งรัดการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน</span></span></span></span>
ออกตรวจลาดตระเวนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ออกตรวจลาดตระเวนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา</span></span></span></span>
จัดทำแนวเขตและแบ่ง บริเวณการใช้ประโยชน์
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">จัดทำแนวเขตและแบ่ง บริเวณการใช้ประโยชน์</span></span></span></span>
แจกจ่ายกล้าไม้ แก่หน่วยงานราชการและประชาชน
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">แจกจ่ายกล้าไม้ แก่หน่วยงานราชการและประชาชน</span></span></span></span>
รับการตรวจเยี่ยม/ตรวจติดตาม ผอ.กอ.รมน.มห
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">รับการตรวจเยี่ยม/ตรวจติดตาม ผอ.กอ.รมน.มห</span></span></span></span>
previous arrow
next arrow
 
Shadow

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2564
ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2564
เร่งพิจารณาตรวจสอบการถ่ายทอดและรับรองแนวเขตที่ดินของรัฐ
เร่งพิจารณาตรวจสอบการถ่ายทอดและรับรองแนวเขตที่ดินของรัฐ
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐ 1:4,000 (One Map)
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐ 1:4,000 (One Map)
จัดที่ดินให้ชุมชน ป่านาจารและป่าดงขวาง จ.กาฬสินธุ์
จัดที่ดินให้ชุมชน ป่านาจารและป่าดงขวาง จ.กาฬสินธุ์
 

ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า

วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล ที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ แจกจ่ายกล้าไม้
หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล ที่ 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ แจกจ่ายกล้าไม้
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมเป็นวิทยากร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปี 2564
ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมเป็นวิทยากร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ประจำปี 2564
ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning Tolk ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning Tolk ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
ติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูลที่ 3 และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ติดตาม แนะนำ และประเมินผลการปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูลที่ 3 และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สามชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
ตรวจสอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ บริษัท สหไพบูลย์ (1982) จำกัด
ตรวจสอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้ บริษัท สหไพบูลย์ (1982) จำกัด
ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กรมป่าไม้
ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กรมป่าไม้
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ปม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ปม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
 

ส่วนจัดการป่าชุมชน

วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
การประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning talk กรมป่าไม้ ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
การประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning talk กรมป่าไม้ ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กรมป่าไม้
ร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กรมป่าไม้
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ปม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ปม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
 

ส่วนอำนวยการ

วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 /2564
ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 /2564
ร่วมประชุม Morning Talk (ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้)
ร่วมประชุม Morning Talk (ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้)
สอบสัมภาษณ์ทางไกล ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ผ่านระบบ Google Meet
สอบสัมภาษณ์ทางไกล ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ผ่านระบบ Google Meet
ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning Tolk ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ Morning Tolk ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้
 

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น

วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
ปลูกต้นพะยูงและต้นประดู่ 2000 ต้น
ปลูกต้นพะยูงและต้นประดู่ 2000 ต้น
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น แจกจ่ายกล้าไม้ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น แจกจ่ายกล้าไม้ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564
แจกจ่ายกล้าไม้ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564
แจกจ่ายกล้าไม้ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564
สำรวจข้อมูลการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน ตามโครงการบริหารจัดที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ ประจำปี 2564
สำรวจข้อมูลการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน ตามโครงการบริหารจัดที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ ประจำปี 2564
 
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ปลูกต้นพะยูงและต้นประดู่ 2000 ต้น</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น แจกจ่ายกล้าไม้ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">แจกจ่ายกล้าไม้ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">สำรวจข้อมูลการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน ตามโครงการบริหารจัดที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ ประจำปี 2564</span></span></span></span>
previous arrow
next arrow

ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์

วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
โครงการ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”
โครงการ “ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”
โครงการบริการจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ
โครงการบริการจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ
ออกตรวจลาดตระเวน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่
ออกตรวจลาดตระเวน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้านนางงาม
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้านนางงาม
 

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม

วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในราชการที่ 9 ณ ดอนปู่ตาบ้านคันธาร์ ม.1 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่
ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในราชการที่ 9 ณ ดอนปู่ตาบ้านคันธาร์ ม.1 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่
เครือข่ายป่าชุมชน จัดกิจกรรมปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
เครือข่ายป่าชุมชน จัดกิจกรรมปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
ป่าไม้เร่งติดตามการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน
ป่าไม้เร่งติดตามการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน
Exit full screenEnter Full screen
 
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในราชการที่ 9 ณ ดอนปู่ตาบ้านคันธาร์ ม.1 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">เครือข่ายป่าชุมชน จัดกิจกรรมปลูกป่าและป้องกันไฟป่า</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ป่าไม้เร่งติดตามการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน</span></span></span></span>
previous arrow
next arrow
Shadow

ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด

วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑๙-๐-๐๐ ไร่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมงและป่าหนองแวง ท้องที่บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑๙-๐-๐๐ ไร่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมงและป่าหนองแวง ท้องที่บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดทำแนวเขตและแบ่ง บริเวณการใช้ประโยชน์
จัดทำแนวเขตและแบ่ง บริเวณการใช้ประโยชน์
สนับสนุนกล้าไม้ แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
สนับสนุนกล้าไม้ แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
ปิดประกาศคำขอ จัดตั้งป่าชุมชน
ปิดประกาศคำขอ จัดตั้งป่าชุมชน
 
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๑๙-๐-๐๐ ไร่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าอุโมงและป่าหนองแวง ท้องที่บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">จัดทำแนวเขตและแบ่ง บริเวณการใช้ประโยชน์</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">สนับสนุนกล้าไม้ แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ปิดประกาศคำขอ จัดตั้งป่าชุมชน</span></span></span></span>
previous arrow
next arrow

ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร

วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีลักลอบตัดไม้ประดู่
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีลักลอบตัดไม้ประดู่
แจกจ่ายกล้าไม้ แก่หน่วยงานราชการและประชาชน
แจกจ่ายกล้าไม้ แก่หน่วยงานราชการและประชาชน
แจกจ่ายกล้าไม้ แก่หน่วยงานราชการและประชาชน
แจกจ่ายกล้าไม้ แก่หน่วยงานราชการและประชาชน
รับการตรวจเยี่ยม/ตรวจติดตาม ผอ.กอ.รมน.มห
รับการตรวจเยี่ยม/ตรวจติดตาม ผอ.กอ.รมน.มห
 
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">วันคล้ายวันสถาปณา กรมป่าไม้</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีลักลอบตัดไม้ประดู่</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">แจกจ่ายกล้าไม้ แก่หน่วยงานราชการและประชาชน</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">แจกจ่ายกล้าไม้ แก่หน่วยงานราชการและประชาชน</span></span></span></span>
<span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text"><span class="mnp-unread"><span class="mnp-circle-before"></span><span class="mnp-title-text">รับการตรวจเยี่ยม/ตรวจติดตาม ผอ.กอ.รมน.มห</span></span></span></span>
previous arrow
next arrow
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)