ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในท้องที่ตำบลพระธาตุ ตำบลหัวดง และตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม
ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในท้องที่ตำบลพระธาตุ ตำบลหัวดง และตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ชี้แจงประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการป่าชุมชนกับกรมป่าไม้
2. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกป่ากับกรมป่าไม้พร้อมขั้นตอนการขออนุญาตทำไม้หวงห้าม
3. ประชาสัมพันธ์และมอบประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่
4. ประสานและรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ของดีตามวิถีป่าชุมชนเพื่อรายงานกรมป่าไม้ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านโกทา หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และบ้านหนองป้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในการนี้ได้รับการต้อนรับและความร่วมมือในด้านข้อมูลจากชุมชนเป็นอย่างดี


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *