โครงการฟื้นฟูป่าหนองเหมือดแอ่อันเนื่งมาจากพระราชดำริ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ร่วมกับสถาบันการปลูกป่าและระบบนิเวศน์ ปตท. องค์การบริหารส่วนตำบกำแพง ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลกำแพง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ตำบลกำแพง ได้ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการและเตรียมความพร้อมเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชน ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและฟื้นฟูป่าหนองเหมือดแอ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยโครงการฟื้นฟูป่าหนองเหมือดแอ่อันเนื่งมาจากพระราชดำริ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ดังนี้
ร่วมกับสถาบันการปลูกป่าและระบบนิเวศน์ ปตท. องค์การบริหารส่วนตำบกำแพง ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลกำแพง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ตำบลกำแพง ได้ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการและเตรียมความพร้อมเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชน ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและฟื้นฟูป่าหนองเหมือดแอ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *