ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น

» Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

» Read more

กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครบรอบ 67 พรรษา ณ บริเวณที่ป่าชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านมะโบ่ ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

» Read more