หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพือลดสภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยงบ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที 4 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และศูนย์บริการประชาชน ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” โดยนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธี

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันตรวจสอบ กรณีเทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์ ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในเขตป่าไม้ถาวรป่าโคกสูง-บ้านดง แปลงที่ 2 เพื่อดำเนินโครงการหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน เนื้อที่ 25 ไร่

» Read more