หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ และพนักงานบริษัท Sinet ออกไปดำเนินการ สำรวจ ตรวจสอบ ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กรณี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

» Read more

ร่วมกันตรวจอายัดไม้พะยูงแปรรูป จำนวน 23 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 2.72 ลบ.ม. ของนายสุธี บัวสด ที่บริเวณโกดังบ้านด่านคำ หมู่ 6 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเขาสวนกวาง ได้เข้าพบนายอำเภอเขาสวนกวาง และร่วมกันออกไปตรวจสอบบเตาเผาถ่าน ท้องที่บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลคำม่วง อำภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กรณีเกิดหมอกควันส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้าง และจากการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวาง เพื่อนำมาเข้าเตาเผาถ่าน

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม,หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม, หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขตตรวจราชการที่ 12 ณ​ ห้องประชุม​สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม​ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) เป็นประธาน

» Read more