ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ และพนักงานบริษัท Sinet ออกไปดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กรณี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการจัดให้มีสัญญานโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบและโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล

» Read more

ศูนย์​ป่าไม้​กาฬสินธุ์​ หน่วย​ป้อง​กันและ​พัฒนา​ป่าไม้​กุฉินารายณ์ ​ร่วมกับ​เจ้า​หน้าที่​ส่วนจัดการที่ดิน นายวิรัตน์ หลังโนนโพธิ นายช่างสำรวจชำนา​ญ​งาน และนายถวัลย์ นพเก้า นายช่าง​สำรวจ ผู้ใหญ่บ้านกุดหว้าพร้อมด้วยชาวบ้านกุดหว้า หมู่ที่ 13 เข้าร่วมประชุม ณ ศาลา​ smL ประจำหมู่บ้าน ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์​ การปฏิบัติงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

» Read more

ติดตามผลกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาป่าในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยนางกฤษณา จตุรสุขสกุล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยนางสายสุดาโม้ทอง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ ติดตามผลกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาป่าในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์, กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้ร้อยเอ็ด, กิจกรรมเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชนของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด

.

.


แปลงปลูกซ่อม และบำรุงป่า ริดกิ่ง ถางหญ้า


สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด


แปลงไม้พะยุง