วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ดร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ประจำเดือน พ.ย. 2561

» Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

» Read more

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวราวุธ กล้าหาญ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม โดยในการนี้ได้ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านนางเลิ้ง เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยระดับจังหวัดในการประกวดป่าชุมชน ตามโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2561

» Read more

  วันที่  29 พฤศจิกายน 2561 นายมิตรชัย อานันทนสกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ระดับพื้นที่”

» Read more