หารือแนวทางการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล (e-Document)


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 กรมป่าไม้ได้หารือแนวทางในการเป็นหน่วยงานนำร่องการพัฒนาระบบการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล (e – Document) ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมหารือประกอบด้วยสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักการอนุญาต สำนักกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และมีทีมงานที่ปรึกษาในการพัฒนาประกอบด้วย นางสาววิริยา เนตรน้อย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ นางขนิษฐา งามวงศ์สถิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. ทีมพัฒนาจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) และทีมพัฒนาจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ให้คำแนะนำให้ครั้งนี้

ซึ่งในปี 2563 กรมป่าไม้ได้ดำเนินการนำร่อง 2 งาน คือ การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ และการขอต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *