แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กันยายน 2022


วันที่ 28 กันยายน 2565 วันที่ 28 กันยายน 2565ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้แก่ นายอิศเรศ จิระรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนเครือข่ายป้องกันรักษาป่า นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศ นางสาวจุฑาพร ทองนุ่น นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนางจารุวรรณ บุญไชย นิ […]


วันพระราชทานธงไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2556

วันที่ 28 กันยายน 2565 ผู้แทนผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้แก่ นายอิศเรศ จิระรัตน์ ผอ.ส่วนเครือข่ายป้องกันรักษาป่า นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ ผอ.ส่วนแผนงานและสารสนเทศ นางสาวจุฑาพร ทองนุ่น นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนางจารุวรรณ บุญไชย นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร […]


วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 126 ปี

วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 126 ปี 18 กันยายน 2565 กรมป่าไม้ นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 126 ปี โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานใน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรั […]


การประชุมเตรียมการถ่ายโอนภารกิจหน่วยงาน และพื้นที่ระหว่าง กรมป่าไม้ กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และนายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเตรียมการถ่ายโอนภารกิจหน่วยงาน และพื้นที่ระหว่าง กรมป่าไม้ กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช […]