ไม่มีหมวดหมู่


ขยายผลจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้เทียนทะเล

“กรมป่าไม้โดยชุดพยัคฆ์ไพร ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พื้นที่เกาะสมุย ขยายผลเข้าจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้เทียนทะเล ในพื้นอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากได้ออกลาดตระเวนพบร่องรอยการลักลอบตัดฟันไม้เทียนทะเล บางส่วนถูกลักลอบขุดล […]


ไฟป่า…สะเมิง

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ให้สัมภาษณ์ในประเด็นถอดบทเรียนไฟป่าครั้งใหญ่ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในรายการ Zoom In ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา


“ชิงเก็บ ลดเผา”

“กรมป่าไม้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวไฟเข้าประจำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 200 นาย พร้อมเน้นย้ำการกำจัดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และการประสานงานกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน”นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ลงพ […]


วันป่าไม้โลก 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้เข้าร่วมจัดงานวันป่าไม้โลก 2564 (International Day of Forests 2021) ภายใต้แนวคิด “Forest Restoration: A path to recovery and well – being” การฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด “รัฐมีป่าประชา […]


ยินดีต้อนรับ

ขอแสดงความยินดีกับนายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้”