ไม่มีหมวดหมู่


วันที่ 28 กันยายน 2565 วันที่ 28 กันยายน 2565ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้แก่ นายอิศเรศ จิระรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนเครือข่ายป้องกันรักษาป่า นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศ นางสาวจุฑาพร ทองนุ่น นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนางจารุวรรณ บุญไชย นิ […]


การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 2/2556

“กรมป่าไม้ โดยสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เชิญหน่วยงานด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ หารือกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าให้มากยิ่งขึ้น” วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางในการเพิ่มประ […]


ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 นำกำลังเข้าตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้

“ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ นำกำลังเข้าตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้แห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง หลังจากได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดี ว่าอาจจะดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย”นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สั่งการให้นายศักรินทร์ ปัญญาใจ ผู้อำนวยการศ […]


ขยายผลจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้เทียนทะเล

“กรมป่าไม้โดยชุดพยัคฆ์ไพร ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พื้นที่เกาะสมุย ขยายผลเข้าจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้เทียนทะเล ในพื้นอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากได้ออกลาดตระเวนพบร่องรอยการลักลอบตัดฟันไม้เทียนทะเล บางส่วนถูกลักลอบขุดล […]