ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบจุดเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าตามโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบจุดเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าตามโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2566 ทั้งนี้มีนายโชคชัย เ […]


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติการจิตวิทยาด้านป้องกันรักษาป่า (ชุดปฏิบัติการน้ำผึ้ง)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายทรงศักดิ์ กิตติธากรณ์ ผอ.สปฟ. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติการจิตวิทยาด้านป้องกันรักษาป่า (ชุดปฏิบัติการน้ำผึ้ง)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้ จังหวัดแพร่ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 ซึ่งมีวัต […]