คณะกรรมการโควิดกรมป่าไม้ ประชุมติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค Covid-19

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้เข้าร่วมประชุม การติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค Covid-19 โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( […]

โควิด19

น่าน 58 แปลง

“กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประสานกรมป่าไม้ขอให้ชุดพยัคฆ์ไพรลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบ กรณีได้รับร้องเรียนจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มนายทุน และเจ้าหน้าที่รัฐบุกรุกป่าต้นน้ำ พื้นที่ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 58 แปลง ซึ่งน่าจะเป็นการออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็นที่เขา พื้นดินเป็ […]


ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน

“ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยเน้นย้ำต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเฉียบขาด และต้องขยายผลให้ถึงตัวนายทุนให้ได้ ”นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ลงพื้นที่จังหวัดลำ […]


“ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม”

“ศูนย์ปฏิบัติการผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ประสานกำลังศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง พื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หลังมีประชาชนร้องเรียนการลักลอบฝังกลบสารเคมีจนส่งผลกระทบต่อน้ำใต้ดินและส่งกลิ่นเหม […]


“ชิงเก็บ ลดเผา”

“กรมป่าไม้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวไฟเข้าประจำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 200 นาย พร้อมเน้นย้ำการกำจัดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และการประสานงานกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืน”นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ลงพ […]