การประชุมหารือแนวทางการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) สนับสนุนระบบพิทักษ์ไพร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายอุธร สุทธิมิตร ผอ.สปฟ. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) สนับสนุนระบบพิทักษ์ไพร ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการนำอากาศยานไร้คนขับ (UAV) มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของระบบพิทักษ์ไพร ในพื้นท […]


ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันฯ และตรวจเยี่ยม ศปป. ที่ 4 (ภาคใต้)

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานการประชุม “ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการรื้อถอนทำลายต้นปาล์มน้ำมันออกจากพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและไม่มีการต่ออายุการขออนุญาตเข้าทำประโยช […]


ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 25 มกราคม 2566นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานในการประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 3/2566 โดยมีผู้บริหารสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเ […]


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ รุ่นที่ 1” (พิทักษ์ไพร 1)

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ รุ่นที่ 1” (พิทักษ์ไพร 1) ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-21 มกราคม 25 […]


วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติและเปิดยุทธการป้องกันไฟป่า กรมป่าไม้

วันที่ 14 มกราคม 2566 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมและกล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติและเปิดยุทธการป้องกันไฟป่า กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ป่านันทนาการน้ำตกเขาอีโต้ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพื […]