การประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 5

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานการประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 5 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าของสำนักจัดกา […]


ขอเชิญประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 1/2565

นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานในการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้           โดยมีผ […]


วันต้นไม้แห่งชาติ 2565

วันอาทิตย์ที่15 พฤษภาคม 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานเสนารักษ์พิทักษ์ป่า ชุดปฏิบัติการพิเศษน้ำผึ้ง ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ และชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ(พยัคฆ […]


การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่3/2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานการประชุม การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 3 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนของสำนักป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า และผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าของสำนักจั […]


“การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ”

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่า พร้อมด้วยนายฉัฐภัสส์ นิลพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม นายศิริเทพ สุจรรยา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อ […]