วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 126 ปี

วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 126 ปี 18 กันยายน 2565 กรมป่าไม้ นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 126 ปี โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานใน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรั […]


การประชุมเตรียมการถ่ายโอนภารกิจหน่วยงาน และพื้นที่ระหว่าง กรมป่าไม้ กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และนายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเตรียมการถ่ายโอนภารกิจหน่วยงาน และพื้นที่ระหว่าง กรมป่าไม้ กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช […]


โครงการพัฒนาเครือข่าย จ.ร้อยเอ็ด

นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมงานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในพื้นที่ร้อยเอ็ดพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัต […]


World Ranger Day ประจำปี 2565

นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก World Ranger Day ประจำปี 2565 เพื่อเป็นวันรำลึกเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้วม การระลึกถึงคุณงาม ความดี ตระ […]


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ระดับผู้อำนวยการ) ประจำปีงบประมาณ 2565

นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ระดับผู้อำนวยการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งส่วนแผนงานและสารสนเทศ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้จัดขึ้นตามแนวคิดของผู้อำนวยการสำนักป […]