วันที่ 28 กันยายน 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้แก่ นายอิศเรศ จิระรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนเครือข่ายป้องกันรักษาป่า นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศ นางสาวจุฑาพร ทองนุ่น นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และนางจารุวรรณ บุญไชย นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ เนื่องในวัน พระราชทานธงไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2556 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าเสาธง กรมป่าไม้ เพื่อระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *