2 laycools


การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบพิทักษ์ไพร

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมด้วย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศ ร่วมการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบพิทักษ์ไพร ร่วมกับ นายอนุสรณ์ รังสิพานิช นักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญ และเจ้าห […]


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

29 พฤศจิกายน 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) อำเภอ […]


ประชุมชี้แจงการโอนภารกิจ ระหว่าง กรมป่าไม้ กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

23 พฤศจิกายน 2565 ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤช กรมป่าไม้นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมประชุมชี้แจงการโอนภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่และทรัพยากรการบริหารระหว่างกรมป่าไม้ กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายนายวันชัย […]


ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

23 พฤศจิกายน 2565นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายวันชัย จริยเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม […]


การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าสำหรับ อปท. จังหวัดน่าน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมประชุม การเรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าสำหรับ อปท. ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน เพื่อชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าให้แก่ อปท. การจัดสรรงบประมา […]