ข่าวกิจกรรม


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมดูแลไฟป่าสงขลา

วันที่ 9 ธันวาคม 2565นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมรับฟังรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมดูแลไฟป่าสงขลา โดยมี นายสุภาพ คงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมดูแลไฟป่าสงขลา และคณ […]


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมดูแลไฟป่าภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมรับฟังรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมดูแลไฟป่าภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) โดยมี นายสวัสดิ์ เนาวคุณ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมดูแ […]


ประชุมการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานการประชุม การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 5 อำ […]


การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบพิทักษ์ไพร

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น. นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมด้วย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและสารสนเทศ ร่วมการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบพิทักษ์ไพร ร่วมกับ นายอนุสรณ์ รังสิพานิช นักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญ และเจ้าห […]


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

29 พฤศจิกายน 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) อำเภอ […]