ข่าวกิจกรรม


มอบทุนการศึกษาให้บุตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมค […]


ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2565

นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ และได้มีการประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการ […]


ประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 6/2565

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานการประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 6/2565 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าของสำน […]


ผอ.สปฟ. จัดชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมเครือข่ายชุมชนของรมว.ทส. จ.ชัยภูมิ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมงานตรวจเยี่ยมเครือข่ายชุมชน อบต.นาหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม […]


การประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 5

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานการประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ครั้งที่ 5 โดยมีผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าของสำนักจัดกา […]