แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 19 กันยายน 2022


วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 126 ปี

วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 126 ปี 18 กันยายน 2565 กรมป่าไม้ นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ครบรอบ 126 ปี โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานใน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรั […]