ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ท้องที่จังหวัดมุกดาหาร

» Read more