หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ดงหลวง ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พื้นที่ป่าถูกบุกรุก จำนวน 4 แปลง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน

» Read more

ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน จำนวน 2 – 3 – 58 ไร่

» Read more

ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน จำนวน 3 – 2 – 34 ไร่

» Read more

ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพาน จำนวน 3 – 2 – 20 ไร่

» Read more