ตรวจสอบพื้นที่ราษฎรขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน เขตท้องที่ บ้านสำราญ ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดกาฬสินธุ์ (คปป.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของสนง. ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น ในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

» Read more