ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more