ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)โดยส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้มอบหมายให้นายฉัททันต์ สายาพัฒน์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพันเอก ถนอม วงค์พิมล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน.จ.รอ.)เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.โนนสวรรค์อำเภอ ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุม ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

1.การจัดเตรียมสถานที่ เพื่อใช้ดำเนินงานจัดกิจกรรม มอบหมายให้หน่วยงานราชการแต่ละหน่วยที่เกี่ยวข้อง ไปรับผิดชอบในแต่ละส่วนที่ได้รับมอบหมาย

2.การจัดเตรียมมวลชนเข้าร่วมในกิจกรรมฯประมาณ 300 คน จาก 16 หมู่บ้าน ในตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ทสจ.ร้อยเอ็ด เป็นผู้รับผิดชอบ

  1. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)ประสานศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1 ( อุดรธานี) และศูนย์ฯที่ 2(มุกดาหาร)เข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *