ออกตรวจสอบไฟไหม้ ตามที่ได้รับจุด Hot spot จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

» Read more

เข้าดับไฟป่าบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ออกสำรวจต้นไม้ใหญ่ในวัดและสำนักสงฆ์ ตามโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในวัด เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุครบรอบ 89 ปี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564

» Read more

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนเป้าหมายเกี่ยวกับการประชุมประชาคมคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน

» Read more
1 2 3