หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าประชารัฐฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

» Read more