หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.4 (ภูพานคำ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันตรวจสอบคำนวณปริมาตรไม้และราคากลางต้นไม้ยูคาลิปตัส กรณีมีผู้ลักลอบตัดบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ “หนองคู” ท้องที่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

» Read more