หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าขอนแก่นร่วมกับ อบต.หนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ทำหน้าที่อบรมโครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 20 หมู่บ้าน ณ ที่ทำการ อบต.หนองปลิง

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับผู้นำชุมชน,ราษฎรที่มีที่ดินทำกินรอบพื้นที่ป่าชุมชน 1.อำเภอเมืองมุกดาหาร2.อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

» Read more