ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 จังหวัดขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง ตรวจยึด/จับกุม รถยนต์กระบะบรรทุก จำนวน 2 คัน , เครื่องเจาะ จำนวน 1 เครือง , เครื่องอัดลม จำนวน 1 เครื่อง , ท่อพีวีซี จำนวน 26 ท่อน , ก้านเจาะ จำนวน 20 ท่อน ผู้กระทำผิด 1 ราย

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับผู้นำชุมชน,ราษฎรที่มีที่ดินทำกินรอบพื้นที่ป่าชุมชน ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (คำป่าหลาย) ออกตรวจสอบบริเวณจุดพิกัดพิทักษ์ไพร ระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส G-MDH-2562-0005 พบพื้นที่ถูกบุกรุก จำนวนเนื้อที่ 11-0-54 ไร่ ฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ม.54,พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ม.14 เหตุเกิดทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านแก้ง หมู่ที่ 5 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

» Read more

เกิดฝนตกหนักลมแรงในพื้นที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ทำให้ต้นไม้โค่นล้มเป็นจำนวนมาก ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์และหน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ห้วยผึ้ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังให้ความช่วยเหลือและดำเนินการตามระเบียบและกฎหมาย

» Read more

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. ได้เกิดฝนตกหนักลมแรงในพื้นที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ทำให้ต้นไม้โค่นล้มเป็นจำนวนมาก ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์และหน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ห้วยผึ้ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังให้ความช่วยเหลือ

» Read more
1 2 3 9