หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.3 (คำชะอี) สนธิกำลังออกตรวจสอบ/ตรวจยึด พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสีฐาน

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.3(คำชะอี) ร่วมสนธิกำลังออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ตรวจยึดไม้แดงแปรรูป จำนวน 33 แผ่น ปริมาตร 0.30 ลบ.ม. ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.3(คำชะอี) ขนย้ายไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า(ครั้งที่ 3 เที่ยวที่ ๒)

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.3 (คำชะอี) ได้ดำเนินการขนย้ายไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า (ครั้งที่ 3)

» Read more

ร่วมปิดประกาศ เรื่อง ให้แสดงพยานหลักฐานข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายข้อโต้แย้ง ในการครอบครองป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี แปลง 3 ท้องที่บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3 แปลง

» Read more
1 2