ตรวจ และติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) พื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้

» Read more

โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

» Read more

ป่าไม้มหาสารคาม จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

» Read more

ตรวจสอบพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกเก่าค้อ ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง ตรวจสอบกรณีไม้พะยูงถูกลักลอบตัดในบริเวณป่าสาธารณะประโยชน์โคกอีเฒ่าท้องที่หมู่ที่ 4 ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง โครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดิน ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ (คทช.)

» Read more

1 2 3 5