วันที่ 3 ม.ค. 62 ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยชุดปฏิบัติการคทช.อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรที่ 7 (ขอนแก่น) ที่ 914/2561 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ร่วมกับหัวหน้าโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 หัวหน้าสวนป่าดงซำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลซำสูง

วันที่ 3 ม.ค.62 เวลา 09.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยชุดปฏิบัติการคทช.อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรที่ 7 (ขอนแก่น) ที่ 914/2561 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ร่วมกับหัวหน้าโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 หัวหน้าสวนป่าดงซำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลซำสูง ได้นำเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก่ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำ (คทช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้าระเบียบวาระการประชุม เพื่อทราบและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะได้นำเข้าระเบียบวาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอซำสูง ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ต่อไป


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *