ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกข่าว ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อควบคุมดูแลพร้อมให้คำแนะนำ ถ่ายทำสารคดีสั้นเล่าเรื่องผืนป่า ของบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับป่าเต็งรังที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม

          วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00-17.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกข่าว ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อควบคุมดูแลพร้อมให้คำแนะนำ การถ่ายทำสารคดีสั้นเล่าเรื่องผืนป่า ของบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับป่าเต็งรังที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม การถ่ายทำในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ เครือข่ายป่าไม้กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าและกลุ่มป่าชุมชน นักเรียน และผู้นำชุมชน การถ่ายทำสารคดีครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่ป่าแต่อย่างใด ทั้งนี้เป็นการปฏิบติตามหนังสือสำนักฯ 7 (ขอนแก่น) ที่ ทส 1620.4/2178 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *