ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มนำ้จังหวัดร้อยเอ็ด คร้้งที่ 2 /2561 เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแบบบูรณาการ และแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัดปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

          วันที่ 4 กันยายน 2561 ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มนำ้จังหวัดร้อยเอ็ด คร้้งที่ 2 /2561 เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแบบบูรณาการ และแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัดปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา แผนงาน/โครงการ ตามแผนฯ ในยุทธศาสตร์ที่ 5…” การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ”


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *