สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น แจกจ่ายกล้าไม้ ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น แจกจ่ายกล้าไม้ พร้อมมาตราการป้องกันโควิด – 19 ให้แก่ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ เอกชนและศาสนสถาน ดังนี้
กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
1. กล้าไม้ทั่วไป จำนวน 7,980 กล้า จำนวน 26 ราย
2. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (สนับสนุนปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่คทช.) กล้าไม้ทั่วไป จำนวน 5,900 กล้า จำนวน 3 ราย
3. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (เพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าฯ) กล้าไม้ทั่วไป จำนวน 5,250 กล้า จำนวน 6 ราย
รวมทั้งหมด 19,130 กล้า จำนวน 30 ราย


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น