ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดมหาสารคาม

วันที่: 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ”ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดมหาสารคามโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนนักศึกษาปลูกต้นไม้จำนวน 170,000 ต้น และ”โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า” ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเพิ่มในปี 2564 อีกจำนวน 500 ไร่จากเดิมที่ปลูกไปแล้วในปี 2564 จำนวน 100 ไร่ รวมเป็น 600 ไร่ โดยในการนี้ได้รับสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคามและสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น