ตรวจ และติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) พื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยนายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) นางกฤษณา จตุรสุขสกุล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า พร้อมด้วยคณะ ออกตรวจ และติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) พื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ ดังนี้ เวลา 9.30 น. ตรวจติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สถานีเพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม เวลา 13.00 น. ตรวจติดตามหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง เยี่ยมชมและตรวจติดตามให้คำแนะนำการดำเนินงานของเกษตรดีเด่น ยังแปลงปลูกต้นไม้ของเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ปี 2561 ณ บ้านหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และเวลา 16.30 น. ตรวจติดตามศูนย์ป่าไม้มหาสารคามใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *