กิจกรรมประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับหมู่บ้าน)


วันที่: 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยนายสุทิน เขตกระโทก นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ แทนผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (one map) เพื่อประกาศเป็นกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคู และป่านาดูน จังหวัดมหาสารคาม ให้/ทต./อบต./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและราษฎร หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7,8,9 และ 10 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เวลา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม และเวลา 13.00 น. ประชาพิจารณ์ราษฎร หมู่ที่ 2,8,9 และ 11 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ณ ศาลากลางบ้านบ้านโคกเต่า หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค(COVID 19) ของพื้นที่จังหวัดมหาสารคามอย่างเคร่งครัด Export to word


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *