ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระดับหมู่บ้าน)

วันที่: 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยนายสุทิน เขตกระโทก นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ แทนผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (one map) เพื่อประกาศเป็นกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคู และป่านาดูน จังหวัดมหาสารคาม ให้/ทต./อบต./กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและราษฎร . เวลา 09.00 น. หมู่ที่ 5,6,7 และ 15 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เวลา ณ วัดป่าคำผักกูด ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และเวลา 13.00 น. ประชาพิจารณ์ราษฎร หมู่ที่ 1,10,12 และ 14 ตำบลนาข่า หมู่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนบ้านนาข่า ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค(COVID 19)ของพื้นที่จังหวัดมหาสารคามอย่างเคร่งครัด


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *