ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ร้อยเอ็ด ออกตรวจพื้นที่

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ร่วมกับและหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพรออกปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องกันรักษาป่าพัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้โดยออกไปประชาสัมพันธ์ประกาศกรมป่าไม้เรื่องกำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า และประกาศกระทรวงฯ ท้องที่บ้านสนามชัย ต.โพนเมือง และบ้านยางเฌอ ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด และออกตรวจปราบปรามและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ในพื้นที่่่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหนองกล้า ต.หนองขาม และป่าสงวนแห่งชาติป่าคำใหญ่และป่าคำขวาง ต.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *