ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงและร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงระแนง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่: 1 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ดำเนินการเข้าพบนายอำเภอและผู้นำชุมชนเพื่อประสานงานกิจกรรมประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงและร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงระแนง จังหวัดกาฬสินธุ์ ท้องที่ตำบลเขาพระนอน ตำบลคลองขาม ตำบลนาเชือก ตำบลโนนสูง ตำบลบัวบาน และตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด และท้องที่ตำบลกุดโดน และตำบล คำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามกิจกรรมประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวง ป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) เพื่อประกาศเป็นกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

.


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *