ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดร้อยเอ็ด (คปป.จ.)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยนายสฤษฎ์ แสงอรัญ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดร้อยเอ็ด (คปป.จ.) ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม วาระการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องและได้เรียนชี้แจงในที่ประชุม ประกอบด้วย – แนวทางเกี่ยวกับการทำไม้ในที่ดินสาธารณประโยชน์ – ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2563 – ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ พ.ศ. 2563 เรื่องอื่นๆ – มาตรการดูแลรักษาไม้ของกลาง – การแจกกล้าไม้ของหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *