ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน

ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า ได้รับการตรวจติดตามงานจากคณะตรวจติดตามงานสำนักเศรษฐกิจป่าไม้ กรมป่าไม้ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค.2563 มีกิจกรรมที่ได้รับการติดตามดังนี้
1.กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
2.กิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
3.กิจกรรม โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

  1. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า

และมีการประชุมเพื่อทำความเข้าใจพร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานในกิจกรรม ดังนี้

  1. กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้และสต๊อกไม้เพื่อสนับสนุนการรับรองตามถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO)
  2. กิจกรรมจัดทำมาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ.สวนป่าและมาตรฐานอื่นๆในระดับสากล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *