มอบเช็คเงินอุดหนุนป่าชุมชน

วันที่: 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้ขอนแแก่น ปฏิบัติงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนำคณะกรรมการป่าชุมชนที่เป็นหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 23 ป่าชุมชน เข้ารับเช็คเงินอุดหนุน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *