ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด เร่งรัดการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน

วันที่: 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้รอยเอ็ด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ ออกปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนและจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย รวม 5 ป่าชุมชน ดังนี้ 1. บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 2. บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 3.บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 4.บ้านไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 5. บ้านไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *