ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อรองรับโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ โดยฝ่ายโครงการพระราชดำริ นำโดยนายประจัน ดาวังปา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส และเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายโครงการพระราชดำริ สจป.7 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อรองรับโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสภา อบต.หัวนาคำ อำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายจะดำเนินการในพื้นที่โครงการ คทช.ป่าดงมูล จังหวัดขอนแก่น การชี้แจงประกอบด้วย

1.การกำหนดวันเวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละหมู่บ้านของตำบลหัวนาคำ (5 หมู่บ้าน)

2.กิจกรรมที่จะปฏิบัติเช่น การสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นมา

3.การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และความต้องการกล้าไม้ป่า ไม้ผล ไม้พุ่ม และพืชผิวดิน ตามแบบฟอร์มของโครงการกำหนดไว้ และ

4.การตรวจสอบข้อมูลด้านกายภาพของแปลงที่ดินที่ผู้เข้าร่วมโครงการแจ้งความจำนงไว้พร้อมบันทึกภาพไว้

กำหนดการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 22 -30 มิถุนายน 2563 เป้าหมายประมาณ 500ราย/แปลง
รายละเอียดตามภาพถ่าย


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *