ป่าไม้ขอนแก่น เร่งรัดการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ตาม พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562

วันที่: 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09:27 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ขอนแแก่น ได้ออกปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนการป่าชุมชนตาม พรบ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำและการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งทำแผนโครงการป่าชุมชนพร้อมรับเอกสารการจัดทำแผนป่าชุมชนโดยหมู่บ้านเป้าหมาย 5 หมู่บ้าน ดังนี้

1.ป่าชุมชนบ้านโคกสง่า หมู่ที่.4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง

2.ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง

3.ป่าชุมชนบ้านหนองกุงธนสาร หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง

4.ป่าชุมชนบ้านเทพรักษา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง

5.ป่าชุมชนบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *