ป่าไม้ขอนแก่น เร่งรัดการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ตาม พรบ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562

วันที่: 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09:14 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ขอนแแก่น ได้ออกปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนการป่าชุมชนตาม พรบ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำและการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งทำแผนโครงการป่าชุมชนพร้อมรับเอกสารการจัดทำแผนป่าชุมชนโดยหมู่บ้านเป้าหมาย 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 1.ป่าชุมชนบ้านกุดลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย 2. ป่าชุมชนบ้านนาวิลัย หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย 3.บ้านชุมชนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอ โคกโพธิ์ 4.ป่าชุมชนบ้านเลิงแสง หมู่ที่.9 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง 5.ป่าชุมชนบ้านหนองโพนน้อย หมู่ที่.7 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง 6.ป่าชุมชนบ้านโป่งแดง หมู่ที่.10 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง 7.ป่าชุมชนบ้านหนองกระเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *