ให้คำแนะนำการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนและจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย และจัดทำแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษา พัฒนาป่าไม้ และความพึงพอใจ

วันที่ 10 มิถุนายน 2563เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนและจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย และจัดทำแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษา พัฒนาป่าไม้ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

  1. บ้านโพธิ์ศรีเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
  2. บ้านหนองสิมใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  3. บ้านเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 18 ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  4. บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 19 ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *