ให้คำแนะนำและการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งทำแผนโครงการป่าชุมชนพร้อมรับเอกสารการจัดทำแผนป่าชุมชนโดยหมู่บ้านเป้าหมาย

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ได้ออกปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนการป่าชุมชนตาม พรบ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำและการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งทำแผนโครงการป่าชุมชนพร้อมรับเอกสารการจัดทำแผนป่าชุมชนโดยหมู่บ้านเป้าหมาย ดังนี้

1.ป่าชุมชน บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

2.ป่าชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

3.ป่าชุมชนบ้านโจด หมู่ที่ 10 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

4.ป่าชุมชนบ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 10 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี

5.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *