ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ให้คำแนะนำจัดตั้งทำแผนโครงการป่าชุมชนพร้อมรับเอกสารการจัดทำแผนป่าชุมชนโดยหมู่บ้านเป้าหมาย

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ได้ออกปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนการป่าชุมชนตาม พรบ. ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำและการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งทำแผนโครงการป่าชุมชนพร้อมรับเอกสารการจัดทำแผนป่าชุมชนโดยหมู่บ้านเป้าหมาย ดังนี้ 1.ป่าชุมชน บ้านคำแคนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 2.ป่าชุมชนบ้านคำน้อย หมู่ ที่ 4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 3.ป่าชุมชนบ้านห้วยแล้ง หมู่ ที่ 7 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 4.ป่าชุมชนบ้านหนองขามพัฒนา หมู่ 13 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 5.ป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ 8 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 6.ป่าชุมชนบ้านโคกสูงเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่น


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *