ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ออกส่งเสริมงานตามโครงการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00-16.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ออกปฏิบัติงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทำแบบเสนอโครงการบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ (ขอรับเงินอุดหนุน) ดังนี้
1. บ้านหนองบัวชุม หมู่ที่ 5 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
2. บ้านปลาขาว หมู่ที่ 9 ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
3. บ้านโนนสูง หมู่ที่ 10 ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
4. บ้านโกทา หมู่ที่ 2 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
5. บ้านเห็ดไค หมู่ที่ 5 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *